Tìm kiếm

Chủ đề : popcorn

Ông chủ Propercorn muốn khách hàng không chỉ mua bắp rang bơ ở rạp phim

01/12/2022

Cho rằng thị trường ăn vặt lớn nhưng vòng đời sản phẩm lại ngắn, ông Phạm Thành Giang, Chủ tịch Funny Group, đơn vị phát triển thương hiệu Propercorn cho biết muốn phát triển thị trường bắp rang bơ bền vững, khách hàng sẽ đến cửa hàng của ông chứ không chỉ rạp phim.

Ông chủ Propercorn muốn khách hàng không chỉ mua bắp rang bơ ở rạp phim

01/12/2022

Cho rằng thị trường ăn vặt lớn nhưng vòng đời sản phẩm lại ngắn, ông Phạm Thành Giang, Chủ tịch Funny Group, đơn vị phát triển thương hiệu Propercorn cho biết muốn phát triển thị trường bắp rang bơ bền vững, khách hàng sẽ đến cửa hàng của ông chứ không chỉ rạp phim.

Xu thế dòng tiền: Mượn đà tâm lý - kết thúc điều chỉnh?

08/06/2014

Ngay cả những chuyển động tích cực cuối tuần qua vẫn không khiến các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn thay đổi quan điểm thận trọng với thị trường.