Tìm kiếm

Chủ đề : giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu các địa phương nhanh chóng "tiêu tiền"

18/08/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm

11/01/2023

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án (QLDA) đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn còn lại của kế hoạch năm 2022 và sớm giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2023 các dự án do Bộ quản lý.

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm

11/01/2023

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án (QLDA) đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn còn lại của kế hoạch năm 2022 và sớm giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2023 các dự án do Bộ quản lý.

Tập trung đền bù giải phóng mặt bằng, gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công

10/12/2022

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa yêu cầu 5 địa phương phải tập trung các giải pháp khắc phục những tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công tháng còn lại của năm 2022, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công hiện nay.

Ì ạch giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài, oạt bộ ngành địa phương xin trả lại vốn

01/12/2022

Bộ Tài chính cho biết theo thống kê chưa đầy đủ thì bộ này đã nhận được đề nghị xin trả lại vốn của các bộ, ngành trung ương là 3.079 tỷ đồng và từ các địa phương 4.724 tỷ đồng.

Ì ạch giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài, oạt bộ ngành địa phương xin trả lại vốn

01/12/2022

Bộ Tài chính cho biết theo thống kê chưa đầy đủ thì bộ này đã nhận được đề nghị xin trả lại vốn của các bộ, ngành trung ương là 3.079 tỷ đồng và từ các địa phương 4.724 tỷ đồng.

Lý do Bộ Nông nghiệp 8 lần "xin" trả lại vốn ngân sách

28/11/2022

Tính đến tháng 11, giải ngân đầu tư công của ngành nông nghiệp mới chỉ đạt được 40%, trong đó vốn trong nước 37,3%, vốn nước ngoài 53,5%.

Hé lộ bất ổn trong báo cáo tài chính DN niêm yết

08/06/2014

Chất lượng báo cáo tài chính tiếp tục bị báo động sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của các DN niêm yết được công bố.