Tìm kiếm

Chủ đề : Ngân hàng Phương Đông

Lợi nhuận của OCB tiếp tục sụt giảm, tỷ lệ nợ xấu vượt mốc 2%

31/10/2022

OCB tiếp tục ghi nhận một quý đi lùi về lợi nhuận. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này tăng mạnh lên 2,5%.

“Tốn kém bao nhiêu cũng phải làm tàu lớn hơn”

08/06/2014

FICA -Biện pháp của Trung Quốc là đâm tàu thì chúng ta phải có tàu lớn hơn, to hơn…Tốn kém bao nhiêu cũng phải đầu tư vì đây là lực lượng trung tâm, trụ cột để giữ vững chủ quyền...