Tìm kiếm

Chủ đề : biến chủng

Giao dịch 5 cổ phiếu chiếm nửa sàn HNX

07/06/2014

FICA - 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là PVX; SHB, SCR, KLS và SHS. Giao dịch của nhóm 5 cổ phiếu này đạt 659,85 triệu cổ phiếu, chiếm 49,77% KLGD toàn thị trường.