Tìm kiếm

Chủ đề : biến động nhân sự

Loạt nhân sự cấp cao PGBank xin từ nhiệm

28/08/2023

Trước thềm họp ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 10 tới đây, hai thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát của PGBank đã nộp đơn xin từ nhiệm.

Ngân hàng số Timo có chủ tịch và tổng giám đốc mới

05/10/2022

Chuyển động nhân sự đánh dấu quá trình tái định vị thương hiệu trong 2 năm vừa qua khi chấm dứt hợp đồng với VPBank sau 5 năm hợp tác để chuyển sang Bản Việt.

Ngân hàng số Timo có chủ tịch và tổng giám đốc mới

05/10/2022

Chuyển động nhân sự đánh dấu quá trình tái định vị thương hiệu trong 2 năm vừa qua khi chấm dứt hợp đồng với VPBank sau 5 năm hợp tác để chuyển sang Bản Việt.

Điểm danh những gương mặt mới trong biến động nhân sự tại VEAM

16/08/2018

Thay phó chủ tịch, bãi nhiệm tổng giám đốc, bổ sung 2 chức danh phó tổng, kể từ 1/9 tới, Tổng công ty có lợn nhuận lớn thứ 3 ngành Công Thương - VEAM sẽ lần đầu tiên chứng kiến sự thay đổi loạt nhân sự chủ chốt trong gần 30 năm, kể từ ngày thành lập.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

03/06/2014

Việt Nam mong muốn cùng với phía Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là hợp