Tìm kiếm

Chủ đề : kỷ lục

CTCP Cao Su Đà Nẵng công bố doanh thu đạt kỷ lục

03/02/2023

CTCP Cao Su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) báo doanh thu thuần đạt 5.139 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 300 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt tăng trưởng 11% và 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 quý, doanh nghiệp đã vượt chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

"Siết quy định an toàn với ngân hàng thời điểm này là cần thiết"

02/04/2014

FICA - Theo VCBS, việc có văn bản mới quy định chặt chẽ hơn các chỉ số an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng sẽ mang lại lợi ích lâu dài, giúp các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế cập nhật hơn về quản trị rủi ro.