Tìm kiếm

Chủ đề : TYGIA USD

USD tự do lên sát 25.400 đồng

28/10/2022

USD tự do tăng và tiến lên sát vùng giá 25.400 đồng. Trong khi đó nhà đầu tư không mấy mặn mà với vàng khi giá kim loại quý này mỗi phiên chỉ thay đổi không đáng kể.

USD tự do lên sát 25.400 đồng

28/10/2022

USD tự do tăng và tiến lên sát vùng giá 25.400 đồng. Trong khi đó nhà đầu tư không mấy mặn mà với vàng khi giá kim loại quý này mỗi phiên chỉ thay đổi không đáng kể.

Mua hộ 5.000 USD được trả công 1,5-2 triệu đồng: Hệ lụy gì?

29/09/2022

Hành vi thuê mua hoặc đổi USD nếu xảy ra nhiều, theo chuyên gia, sẽ gây bất ổn, xáo trộn thị trường ngoại tệ, tạo số liệu ảo cho công tác kiểm soát thị trường, ảnh hưởng tới quỹ dự trữ ngoại hối.

Mua hộ 5.000 USD được trả công 1,5-2 triệu đồng: Hệ lụy gì?

29/09/2022

Hành vi thuê mua hoặc đổi USD nếu xảy ra nhiều, theo chuyên gia, sẽ gây bất ổn, xáo trộn thị trường ngoại tệ, tạo số liệu ảo cho công tác kiểm soát thị trường, ảnh hưởng tới quỹ dự trữ ngoại hối.

Trầy trật tăng tín dụng

27/05/2014

Tính đến ngày 26/4/2014 tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng 0,93% so với đầu năm. Như vậy, sau gần 4 tháng tăng trưởng tín dụng vẫn chưa đạt 1%. Chưa có năm nào mà việc rót vốn ra cho nền kinh tế khó như năm nay. Điều này đang làm dấy lên lo ngại trong toàn hệ thống ngân hàng.