Tìm kiếm

Chủ đề : tiêu dùng

Ấn Độ trở thành thị trường tiêu dùng số 3 thế giới vào năm 2027?

07/09/2023

Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng tại Ấn Độ được kỳ vọng “vượt mặt” một số nền kinh tế đang phát triển khác tại châu Á như Indonesia, Philippines và Thái Lan trong thời gian tới.

Mưu đồ của Trung Quốc với giàn khoan 981?

25/05/2014

Việc Trung Quốc ngày 2/5 kéo giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chỉ là một bước trong chuỗi những âm mưu thôn tính Biển Đông được chính quyền Bắc Kinh chuẩn bị từ trước đó rất lâu.