Tìm kiếm

Chủ đề : năng lượng

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh muốn tăng cổ tức thêm 10%

02/12/2023

Công ty muốn điều chỉnh cổ tức lên 30% bằng tiền cho năm nay, dự chi khoảng 700 tỷ đồng để trả cho cổ đông.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh muốn tăng cổ tức thêm 10%

02/12/2023

Công ty muốn điều chỉnh cổ tức lên 30% bằng tiền cho năm nay, dự chi khoảng 700 tỷ đồng để trả cho cổ đông.

Trungnam Group chậm trả lãi trái phiếu

29/11/2023

Số tiền Trung Nam Group chậm trả gần 107 tỷ đồng.

Gelex sẽ mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu

27/11/2023

Lô trái phiếu này đã được Gelex mua lại trước hạn 200 tỷ đồng vào cuối năm 2022 và tiếp tục thực hiện nghiệp vụ này vào cuối năm nay.

[INFOGRAPHIC] Nhu cầu năng lượng của khu vực Nam Á năm 2020

09/11/2013

Theo số liệu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhu cầu năng lượng của các nước trong khu vực Nam Á vào năm 2020 sẽ tăng từ 7% - 10% so với năm 2010.