Tìm kiếm

Chủ đề : dưa hấu

GS Đại học Harvard: Đầu tư "bom tấn" là đã phải tính tới thua lỗ!

27/03/2014

FICA - GS Anita Elberse cho rằng, nếu như một thất bại đã có thể đẩy một nhà đầu tư tới bờ vực phá sản thì nhà đầu tư này không ở một vị thế thích hợp để thực hiện một chiến lược bom tấn và phải tìm kiếm con đường khác để cạnh tranh.

GS Đại học Harvard: Đầu tư "bom tấn" là đã phải tính tới thua lỗ!

27/03/2014

FICA - GS Anita Elberse cho rằng, nếu như một thất bại đã có thể đẩy một nhà đầu tư tới bờ vực phá sản thì nhà đầu tư này không ở một vị thế thích hợp để thực hiện một chiến lược bom tấn và phải tìm kiếm con đường khác để cạnh tranh.