Tìm kiếm

Chủ đề : hiệp định thương mại tự do

Việt Nam đã hưởng lợi ra sao từ CPTPP?

27/04/2021

Sau hai năm CPTPP đi vào thực thi, kim ngạch xuất khẩu sang hai quốc gia đã phê chuẩn CPTPP là Canada và Mexico đã tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt đạt kim ngạch 4,4 tỷ USD – tăng 45% và 3,17 tỷ USD tỷ USD – tăng 41% so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam đã hưởng lợi ra sao từ CPTPP?

27/04/2021

Sau hai năm CPTPP đi vào thực thi, kim ngạch xuất khẩu sang hai quốc gia đã phê chuẩn CPTPP là Canada và Mexico đã tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt đạt kim ngạch 4,4 tỷ USD – tăng 45% và 3,17 tỷ USD tỷ USD – tăng 41% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiệp định UKVFTA sẽ có hiệu lực từ 1/5

30/03/2021

Theo Bộ Công Thương, quy định tại Khoản 2a Điều 9, Hiệp định UKVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau ngày nhận được thông báo cuối cùng của các bên về việc đã hoàn tất thủ tục pháp lý nội bộ.

Hiệp định UKVFTA sẽ có hiệu lực từ 1/5

30/03/2021

Theo Bộ Công Thương, quy định tại Khoản 2a Điều 9, Hiệp định UKVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau ngày nhận được thông báo cuối cùng của các bên về việc đã hoàn tất thủ tục pháp lý nội bộ.

“Siêu” Hiệp định RCEP: Làm sao để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả?

25/12/2020

Với RCEP, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia vào chuỗi giá trị và sản xuất khu vực. Tuy nhiên, RCEP cũng đặt ra những thách thức cho doanh nghiệp nếu muốn tận dụng hiệu quả lợi thế từ hiệp định.

“Siêu” Hiệp định RCEP: Làm sao để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả?

25/12/2020

Với RCEP, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia vào chuỗi giá trị và sản xuất khu vực. Tuy nhiên, RCEP cũng đặt ra những thách thức cho doanh nghiệp nếu muốn tận dụng hiệu quả lợi thế từ hiệp định.

Những ngành nào sẽ hưởng lợi khi Hiệp định RCEP có hiệu lực?

23/11/2020

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa 10 quốc gia thành viên của ASEAN và các đối tác đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Những ngành nào sẽ hưởng lợi khi Hiệp định RCEP có hiệu lực?

23/11/2020

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa 10 quốc gia thành viên của ASEAN và các đối tác đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

EVFTA giúp GDP Việt Nam tăng thêm 3,25% giai đoạn 5 năm đầu

17/04/2020

EVFTA dự kiến sẽ góp phần làm GDP tăng thêm bình quân từ 2,18 đến 3,25% giai đoạn 05 năm đầu, 4,57-5,30% giai đoạn 05 năm tiếp theo và 7,07-7,72% giai đoạn 05 năm sau đó.

EVFTA giúp GDP Việt Nam tăng thêm 3,25% giai đoạn 5 năm đầu

17/04/2020

EVFTA dự kiến sẽ góp phần làm GDP tăng thêm bình quân từ 2,18 đến 3,25% giai đoạn 05 năm đầu, 4,57-5,30% giai đoạn 05 năm tiếp theo và 7,07-7,72% giai đoạn 05 năm sau đó.

Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị EVFTA như thế nào?

16/04/2020

Bộ Công Thương cho biết, hiện Bộ đã hoàn thiện về cơ bản Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) cho giai đoạn 2020 và 2021-2025 trên cơ sở cụ thể hóa các hoạt động thuộc phạm vi phụ trách trong dự thảo Kế hoạch thực thi của Chính phủ.

Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị EVFTA như thế nào?

16/04/2020

Bộ Công Thương cho biết, hiện Bộ đã hoàn thiện về cơ bản Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) cho giai đoạn 2020 và 2021-2025 trên cơ sở cụ thể hóa các hoạt động thuộc phạm vi phụ trách trong dự thảo Kế hoạch thực thi của Chính phủ.