Tìm kiếm

Chủ đề : viettel global

Viettel Post sắp niêm yết cổ phiếu lên HoSE

23/12/2023

Doanh nghiệp này do Viettel nắm quyền chi phối.

"Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt lòng tin rất lớn vào Việt Nam"

22/05/2014

Giải pháp kịp thời được Chính phủ đưa ra thời gian qua đã góp phần rất lớn củng cố lòng tin của nhà đầu tư.