Tìm kiếm

Chủ đề : gói

Thủ tướng chỉ đạo miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi biểu tình

21/05/2014

FICA - Thủ tướng chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan căn cứ thiệt hại thực tế của doanh nghiệp, thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế; gia hạn thời hạn nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với số phát sinh trước tháng 5/2014 mà chưa nộp, tương ứng với mức độ thiệt hại.