Tìm kiếm

Chủ đề : EMI

Doanh nghiệp nước ngoài vẫn muốn làm ăn tại Việt Nam

21/05/2014

FICA - Các doanh nghiệp nước ngoài bị thiệt hại tại vụ xô xát diễn ra hồi tuần trước mong muốn sớm có những chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong vụ việc vừa qua để doanh nghiệp và người lao động yên tâm kinh doanh, sản xuất.