Tìm kiếm

Chủ đề : dệt may Việt Nam

Một doanh nghiệp dệt may tăng trưởng âm, lo thiếu đơn hàng

16/11/2023

Công ty cho biết nhu cầu mua sắm và đơn hàng quý IV vẫn chậm so với những năm trước đây do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn và phục hồi chậm.

Một doanh nghiệp dệt may tăng trưởng âm, lo thiếu đơn hàng

16/11/2023

Công ty cho biết nhu cầu mua sắm và đơn hàng quý IV vẫn chậm so với những năm trước đây do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn và phục hồi chậm.

Ngành dệt may đối mặt khó khăn ra sao năm nay?

14/10/2022

Kim ngạch xuất khẩu dệt may dự kiến giảm tốc trong 4 tháng cuối năm sau 8 tháng đầu năm tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Dấu hiệu kim ngạch xuất khẩu suy yếu bắt đầu hiện rõ trong tháng 9 năm nay.

Ngành dệt may đối mặt khó khăn ra sao năm nay?

14/10/2022

Kim ngạch xuất khẩu dệt may dự kiến giảm tốc trong 4 tháng cuối năm sau 8 tháng đầu năm tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Dấu hiệu kim ngạch xuất khẩu suy yếu bắt đầu hiện rõ trong tháng 9 năm nay.