Tìm kiếm

Chủ đề : lao động việt nam

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

30/06/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trong đó, đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở một số trường hợp.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

30/06/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trong đó, đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở một số trường hợp.

Kiến nghị bổ sung công nhân vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

27/05/2021

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính thức bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên sớm tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Kiến nghị bổ sung công nhân vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

27/05/2021

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính thức bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên sớm tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Cổ phiếu Tân Tạo tăng trần, hai sàn phục hồi mạnh

19/05/2014

FICA - Mặc dù đến cuối phiên, GAS vẫn thất thoát 1.500 đồng, BID giảm 100 đồng, song đa số bluechips đều tăng mạnh, trong đó có các mã vốn hóa lớn, do vậy, xu hướng chung của thị trường vẫn lạc quan. Gây chú ý trong phiên là các cơn bão giao dịch nổ ra tại FLC, ITA và HQC đã đưa cả ba mã này tăng trần.