Tìm kiếm

Chủ đề : khả năng người lao động

Cổ phiếu Tân Tạo tăng trần, hai sàn phục hồi mạnh

19/05/2014

FICA - Mặc dù đến cuối phiên, GAS vẫn thất thoát 1.500 đồng, BID giảm 100 đồng, song đa số bluechips đều tăng mạnh, trong đó có các mã vốn hóa lớn, do vậy, xu hướng chung của thị trường vẫn lạc quan. Gây chú ý trong phiên là các cơn bão giao dịch nổ ra tại FLC, ITA và HQC đã đưa cả ba mã này tăng trần.