Tìm kiếm

Chủ đề : Tham nhũng Trần Văn Truyền

GAS, VNM giảm mạnh, hai sàn mất điểm

19/05/2014

FICA- Mặc dù số mã tăng xấp xỉ số mã giảm, song với hai trụ cột là GAS và VNM giảm mạnh, VN-Index chấp nhận đánh mất 1,3 điểm. Khối ngoại đang mua vào rất mạnh ITA và SHB.