Tìm kiếm

Chủ đề : gia dola

Có khuyến mãi, bán hàng mới trôi

19/05/2014

Cho đến thời điểm hiện tại, người tiêu dùng vẫn cân nhắc trong hành vi mua sắm của mình, khi chỉ tìm đến các sản phẩm cấp thấp hơn để tiết kiệm chi phí, tiếp tục chuyển sang sử dụng các gói sản phẩm lớn hơn.