Bất động sản 05/12/2022 16:01

Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp trong quản lý nhà tái định cư tại Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa giao các sở, ngành rà soát, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư tái định cư.

UBND thành phố Hà Nộivừa ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư.

Kế hoạch nêu rõ, công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Cụ thể, việc thành lập Ban quản trị (BQT) nhà chung cư còn chậm, đến nay, mới đạt được 113/199 tòa chung cư. 

Công tác bàn giao kinh phí 2%, bàn giao hồ sơ, diện tích chung riêng, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống trang thiết bị của tòa nhà tái định cư, công tác quản lý vận hành nhà chung cư... của các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà cho BQT còn chậm và đạt tỷ lệ thấp; Nhiều BQT đã được thành lập nhưng lại không tiếp nhận công tác quản lý vận hành của tòa nhà, không lựa chọn và không ký hợp đồng với các đơn vị quản lý vận hành để quản lý vận hành tòa nhà. 

Việc thành lập ban quản trị nhà chung cư ở Hà Nội còn chậm, đến nay, mới đạt được 113/199 (Ảnh: IT). 

Bên cạnh đó, công tác bảo trì sửa chữa đối với nhà tái định cư của các đơn vị quản lý vận hành cũng còn chậm so với kế hoạch được giao và chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc cho cư dân… Đáng chú ý, nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ tại các tòa tái định cư còn bị sử dụng sai mục đích, một số đơn vị nợ tiền thuê nhà, một số đơn vị cho thuê lại không đúng quy định…

Trước tình hình nêu trên, UBND Thành phố giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền đảm bảo quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, giải quyết tranh chấp trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, khắc phục tồn tại hạn chế.
 
Trong đó, chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ các diện tích sinh hoạt cộng đồng được chuyển đổi từ diện tích kinh doanh dịch vụ tại nhà chung cư tái định cư theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. Rà soát bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, quỹ đất trống để xây dựng nhà văn hóa, hoặc quỹ nhà trên địa bàn quản lý để bố trí hoặc kết hợp sinh hoạt chung cho cụm dân cư đối với nhà chung cư tái định cư không có diện tích sinh hoạt cộng đồng theo thiết kế, và cũng không có diện tích kinh doanh dịch vụ để chuyển đổi mục đích...
 
Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện và đơn vị liên quan có trách nhiệm căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tại kế hoạch để triển khai, hoặc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.
 
Theo UBND thành phố, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 199 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng; trong đó Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý 149 tòa (12 tòa thuộc quỹ nhà 30%), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý 20 tòa, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý 30 tòa. 

Nguyễn Khánh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *