Hơn 73.000 doanh nghiệp “chết lâm sàng” trong 9 tháng đầu năm

Trong vòng 9 tháng qua đã có 73.103 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có tới hơn 50.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3%.

Số DN mới trong tháng 9 giảm mạnh trong khi số DN tạm ngừng hoạt động lại tăng gần 66% so với tháng 8

Doanh nghiệp giải thể tăng mạnh trong tháng 9

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 9/2018, cả nước có 9.163 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, giảm 21,4% về số DN và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tuy vậy, vốn đăng ký bình quân một DN vẫn tăng nhẹ 0,3%, đạt 9,3 tỷ đồng. Các DN thành lập mới đã tạo việc làm cho 85,1 nghìn lao động, con số này giảm 23,5% so với tháng 8.

Trong tháng này, cả nước cũng chứng kiến có 2.695 DN quay trở lại hoạt động. Con số này thấp hơn 7,5% so với tháng trước. Trong khi đó, có tới 10.313 DN tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1.857 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 8.456 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 65,9% so với tháng 9. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể cũng tăng rất mạnh 69% lên con số 2.401.

Trong quý III năm nay, cả nước có 32.080 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 314,4 nghìn tỷ đồng, giảm 15% về số DN và giảm 15,1% về số vốn đăng ký so với quý trước. Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 0,1%.

Mặc dù vậy, số lao động đăng ký của các DN thành lập mới vẫn tăng khá mạnh 9,9%, đạt 311,2 nghìn người. So với quý III/2017, số DN đăng ký thành lập mới giảm 1,9%; số vốn đăng ký tăng 2,6%; vốn đăng ký bình quân một DN tăng 4,5%.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong quý III/2018 là 20.300 DN (bao gồm: 5.069 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 15.231 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể) giảm 37,5% so với quý trước và tăng 77,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là từ quý II năm nay các phòng đăng ký kinh doanh trên cả nước đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ các DN không còn hoạt động trong thời gian dài. Riêng trong quý III có 4.907 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 48,3% và tăng 49%.

Hơn 800 người được tạo công ăn việc làm

Tính chung 9 tháng, cả nước có 96.611 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số DN và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 3,8%.

Nếu tính cả 1,88 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2018 đạt hơn 2,84 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 22.897 DN quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn DN.

Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới 9 tháng năm 2018 là 819,7 nghìn người, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2018 là 73.103 DN, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 23.053 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6% và 50.050 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3% .

Cũng trong 9 tháng qua, đã có 11.536 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 10.591 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,8% và tăng 32%.

DN hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 4,4 nghìn DN, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,6 nghìn DN, tăng 43%; xây dựng có 1,3 nghìn DN, tăng 40,4%.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp , Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *