Hơn 2.000 tỷ đồng vốn giá rẻ ngân sách cho startup và doanh nghiệp nhỏ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ KH&ĐT khẩn trương trình Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để hiện thực hoá các quy định hỗ trợ doanh nghiệp tại Luật DNNVV được Chính phủ thông qua năm 2017.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Quỹ phát triển DNNVV là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ lập.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Quỹ này thực hiện các chức năng như: cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (start-up), DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Lãnh đạo Chính phủ đồng tình để Quỹ nói trên trực thuộc Bộ KH&ĐT quản lý theo mô hình TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan chủ quản mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia hội đồng, quản lý Quỹ, bảo đảm tính hiệu quả, chuyên nghiệp trong thẩm định, ra quyết định cho vay, tài trợ. 

Phó Thủ tướng cũng nhất trí Quỹ áp dụng phương thức cho vay, tài trợ trực tiếp chứ không ủy thác cho vay DNNVV thông qua các ngân hàng thương mại.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục xây dựng quy định chặt chẽ về đối tượng cho vay, thủ tục, trình tự, thẩm quyền của hội đồng quản lý để tăng cường minh bạch, giảm thiểu rủi ro khi cho vay, tài trợ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT hoàn thiện Dự thảo Nghị định nói trên, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành cuối quý II/2018.

Được biết, vốn điều lệ của ngân sách Nhà nước cấp cho quỹ là 2.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đảm bảo điều kiện vay là: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia liên kết, cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; có khả năng hoàn trả vốn vay và đáp ứng được các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Về lãi suất của Quỹ, lãi suất không vượt quá 80% mức lãi suất cho vay thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại có trên 50% vốn sở hữu của Nhà nước. (Tức là mức lãi suất cho vay ngắn hạn là gần 5%; lãi suất trung và dài hạn là khoảng 7,2%).

Nguyễn Tuyền

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *