Bất động sản 30/10/2022 13:14

Lợi nhuận Đất Xanh "đi lùi", dòng tiền kinh doanh âm 3.700 tỷ đồng

Do lợi nhuận sụt giảm và tăng tồn kho, các khoản phải thu, dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh âm hơn 3.700 tỷ đồng, kéo theo dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 1.600 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần quý III giảm 4%, đạt 1.255 tỷ đồng. 

Trong đó, nguồn đóng góp chính là từ bán căn hộ và đất nền giảm 35%, đạt 692 tỷ đồng. 

Giá vốn hàng bán ghi nhận tăng 10,3% lên mức 573,6 tỷ đồng khiến cho biên lợi nhuận gộp ở mức 54,3%, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Quý III, doanh thu từ hoạt động tài chính của Đất Xanh 211,6 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ đến từ khoản thanh lý đầu tư hơn 190 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 12% còn 128,8 tỷ đồng với chi phí lãi vay ở mức 116,3 tỷ đồng.

Đất Xanh cũng ghi nhận 12 tỷ đồng lợi nhuận khác, tăng mạnh so với mức 621 triệu đồng vào năm ngoái. Cộng với khoản thuế thu nhập hoãn lại gần 32 tỷ đồng, Đất Xanh đạt lợi nhuận sau thuế đạt 258,6 tỷ đồng, tăng gần 62% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt 153 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 3 quý đầu năm nay, công ty đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 4.598 tỷ đồng và 929 tỷ đồng, giảm 41% và 31% so với cùng kỳ. Lãi ròng cũng đạt 566 tỷ đồng, giảm 37%.

(Biểu đồ: Thảo Thu).

Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 11.000 tỷ đồng, lãi ròng 1.400 tỷ đồng cho năm 2022. Như vậy, sau 9 tháng, Đất Xanh đã thực hiện 42% kế hoạch doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tổng tài sản của Đất Xanh ghi nhận đạt 31.301 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng 10,8% so với đầu năm, chủ yếu do sự gia tăng ở hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Giá trị hàng tồn kho ghi nhận đã tăng 25,5% so với đầu năm lên mức 14.108 tỷ đồng, gồm các dự án đang phát triển như Gem Sky World, Gem Riverside, Home Park City...

Ở khoản phải thu ngắn hạn, Đất Xanh có 12.947 tỷ đồng, tăng 20% bởi tăng các khoản tạm ứng đầu tư. Gia tăng ở các khoản này cũng là nguyên nhân khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng ghi nhận âm 3.776 tỷ đồng so với con số dương 479 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Với việc dòng tiền kinh doanh âm, Đất Xanh tăng vay nợ để cân đối dòng tiền. Tổng dư nợ vay tài chính trên bảng cân đối kế toán ở mức 5.982 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tổng nợ phải trả của tập đoàn ở mức 16.725 tỷ đồng, tăng 12,5%. Vốn chủ sở hữu của Đất Xanh tăng 9% so với đầu năm, ở mức 14.577 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,15 lần. 

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *