Thời sự 29/05/2024 16:11

Vốn đầu tư từ ngân sách hoàn thành 26,6% kế hoạch năm

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 5 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 26,6% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam năm tháng đầu năm 2024 ước đạt 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư từ nguồn NSNN trong 5 tháng qua cải thiện so với cùng kỳ.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5%; vốn địa phương quản lý đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%.

Tính chung 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 190,6 nghìn tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 bằng 24,8% và tăng 21,5%).

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3% kế hoạch năm và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cho hay, Bộ Giao thông vận tải đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, giảm 19,1%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt hơn 3,0 nghìn tỷ đồng, tăng 37%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 287,7 tỷ đồng, giảm 1,1%; Bộ Y tế đạt 247,4 tỷ đồng, giảm 1,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 193,3 tỷ đồng, giảm 34,8 %; Bộ Công Thương đạt 187,8 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 158,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt gần 106,0 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 44,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3% và tăng 8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% và tăng 7,1%.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *