Thời sự 30/06/2024 07:52

Thu ngân sách Nhà nước vượt 1 triệu tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 1,02 triệu tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi thu nội địa tăng mạnh thì thu từ dầu thô giảm.

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước giảm 0,1%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 6 ước đạt 105.100 tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 1,02 triệu tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 6 đạt 83.100 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đạt gần 857.000 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng 6 đạt 5.000 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 29.700 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán năm và giảm 4,8%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6 đạt 17.000 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 133.900 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm và tăng 6,9%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 6 ước đạt 151.600 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 803.600 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên ở mức 551.000 tỷ đồng, bằng 43,7% và tăng 2,5%; chi đầu tư phát triển 196.700 tỷ đồng, bằng 29% và giảm 8,8%; chi trả nợ lãi 55.500 tỷ đồng, bằng 49,7% và tăng 8,4%.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *