Thời sự 18/04/2019 15:48

Tập đoàn Cao su phải có quy mô 10 tỷ USD

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) phải trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh thu phải xác định tới quy mô 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc về tình hình thực hiện sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.với Tập đoàn VRG sáng ngày 18/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu VRG cần đa dạng hoá các sản phẩm từ cao su, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng giá trị gia tăng cho tập đoàn này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với VRG

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, với lợi thế hơn 400.000 ha đất nông, lâm nghiệp, Tập đoàn phải trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông, nghiệp, làm gương cho các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp về quy mô, quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và hiệu quả hoạt động, khẳng định thương hiệu sản phẩm Việt Nam không chỉ trong khu vực mà cả thị trường thế giới. 

"Doanh thu phải xác định tới quy mô 10 tỷ USD trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu cho VRG.

"Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải kiểm soát từng mét vuông đất. Thành tích hay sai phạm hiện nay cũng đều từ đất mà ra cả. Phải rà soát lại toàn bộ quá trình quản lý đất đai, từ chủ trương, chính sách, tới thẩm quyền, trách nhiệm của từng cá nhân, tình hình tranh chấp đất đai ở các nông, lâm trường, các phương án sử dụng, chuyển nhượng đất sau khi cơ cấu lại doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nêu rõ không chỉ với VRG mà cả các doanh nghiệp dự họp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Cao su Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp chế biến gỗ, tạo ra nguồn thu mới từ xuất khẩu đồ gỗ, bền vững hơn.

Không chỉ vậy, trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, Phó Thủ tướng cho rằng VRG cần tính toán thu hút các nhà đầu tư thứ cấp liên quan tới lĩnh vực chế biến gỗ để hỗ trợ cho lĩnh vực hoạt động của mình.

Sau nhiều năm chuẩn bị, VRG đã thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ và chuyển hoạt động sang mô hình công ty cổ phần từ 1/6/2018. Hiện nay, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Tập đoàn sau khi tiếp nhận từ Bộ NN&PTNT.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *