Thời sự 10/12/2022 07:00

Tạm hoãn xuất cảnh để thu hồi nợ thuế

Cục Thuế TP Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước...

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, sẽ đẩy mạnh các biện pháp công khai thông tin người nợ thuế, cưỡng chế thuế đúng thời hạn; đồng thời, triệt để thực hiện các biện pháp được pháp luật cho phép để xử lý nợ thuế, trong đó có kiến nghị các cơ quan liên quan tạm hoãn xuất cảnh. 

Cục Thuế TP. Hà Nội cho hay Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14  ngày 13/06/2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 ra đời có nhiều thay đổi nhằm giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

“Cùng với việc tạo điều kiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính thì yêu cầu về kỷ luật ngân sách được nâng cao, chính sách cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp, người nộp thuế phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình, quy định, đảm bảo thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước”, Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cũng theo đơn vị này, một trong những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 là bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể, Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: "Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh".

Cùng với đó, Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: “Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Điều 36 Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Đồng thời, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Như vậy, theo quy định, các trường hợp bị cơ quan tạm hoãn xuất cảnh gồm các đối tượng sau: 

Thứ nhất, cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thứ hai, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thứ ba, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thứ tư, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

"Doanh nghiệp tiếp tục hợp tác và nghiêm túc chấp hành pháp luật thuế, chủ động thực hiện quy định của pháp luật, tránh các thiệt hại về uy tín, về kinh tế nếu có, do bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế và biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Luật Quản lý thuế và Luật nhập cảnh, xuất cảnh", Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị.

“Đặc biệt sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy trình quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế, cố tình chây ỳ, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước”, Cục Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trong kỳ đăng công khai tháng 10, Cục Thuế TP Hà Nội công khai lần đầu nợ thuế đối với với 747 người nộp thuế, với tổng số nợ khó thu và khả năng thu 87,5 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn được điểm danh như: Công ty cổ phần Sông Đà 6 (mã chứng khoán SD6 - HNX) nợ hơn 8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Danh khôi miền Bắc, một thành viên Tập đoàn Danh Khôi nợ thuế khoảng 6,5 tỷ đồng...

Theo Trâm Anh

Vneconomy

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *