Thời sự 10/12/2018 17:16

Phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm tại Bộ Y tế

Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm tại Bộ Y tế giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/6/2018.

Trụ sở Bộ Y tế.

Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý; nghỉ hưu, thôi việc, kéo dài thời gian công tác; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ viên chức thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực Bộ Y tế giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/6/2018.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, trong giai đoạn thanh tra có 3 đơn vị tổ chức 3 kỳ thi tuyển viên chức, 9 đơn vị tổ chức 13 kỳ xét tuyển, kết quả trúng tuyển 826 trường hợp, số người đến nhận việc là 823 người, 3 người không đến nhận việc.

Đáng lưu ý theo kết luận thanh tra việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển của một số đơn vị còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số thông báo tuyển dụng chưa đầy đủ nội dung; một số đơn vị ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển...

Đáp án các câu hỏi, cách tính điểm, chấm thi và tổng hợp điểm còn một số sai sót. Một số đơn vị ban hành thông báo trúng tuyển trước khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển...

Với công tác xét tuyển đặc cách của Bộ Y tế, qua thanh tra Bộ Nội vụ đã phát hiện sai sót trước khi tuyển dụng như một số đơn vị không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc không gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế.

Số lượng, thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch chưa đúng quy định; Hội đồng kiểm tra, sát hạch không có văn bản báo cáo người đứng đầu đơn vị phê duyệt hình, nội dung kiểm tra, sát hạch. Không có báo cáo người đứng đầu đơn vị kết quả kiểm tra, sát hạch; chưa có đầy đủ tài liệu, nội dung phỏng vấn người xét tuyển...

Đáng chú ý là quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ chỉ rõ, sau khi kiểm tra 987 hồ sơ thì đa số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Có đến 10 trường hợp chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Bộ Y tế. 11 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 2 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Về trình tự, thủ tục, các đơn vị thuộc Bộ Y tế khi đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhưng đồng thời đã có phương án nhân sự cụ thể; một số hồ sơ không có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

"Một số trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại khi chưa hết nhiệm kỳ 5 năm. Đến thời điểm bổ nhiệm lại đơn vị không ban hành quyết định bổ nhiệm lại mà ban hành quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ 1 năm. Nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại, quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu chậm so với quy định", kết luận của Bộ Nội vụ cho biết.

Đối với số lượng cấp phó, qua kiểm tra Bộ Nội vụ cho biết, hầu hết các phòng, khoa và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ Y tế có số lượng cấp phó từ 1 đến 2 người. Có 3 phòng của 2 đơn vị có số lượng cấp phó 3 người và nhiều đơn vị chưa có cấp phó.

Cá biệt, có 2 khoa, phòng của 2 đơn vị có 4 cấp phó/đơn vị là vượt quá quy định của Bộ Y tế.

Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tiến hành kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xử lý các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về những nội dung thanh tra đặc biệt là trong tuyển dụng và bổ nhiệm. Có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết luận thanh tra.

Nguyễn Mạnh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *