Thời sự 24/06/2021 16:39

Gia hạn mở quyền cấp đủ vốn cho dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị quyết số 62/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt sửa đổi nội dung Nghị định thư tài chính năm 2009 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các nghị định tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho dự án đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội 

Theo đó, Bộ Tài chính được giao thay mặt Chính phủ tiến hành thủ tục cho việc sửa đổi các Nghị định thư nêu trên với đại diện có thẩm của Chính phủ Pháp; thực hiện các thủ tục sửa đổi mục đích tài trợ của khoản vay tại Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư năm 2019 ký với Ngân hàng Natixis theo quy định hiện hành.

UBND TP.Hà Nội được giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí đầy đủ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho dự án. Đồng thời, tổ chức thực hiện dự án theo đúng tiến độ và đúng mục đích, bảo đảm hoàn thành giải ngân nguồn vốn từ các Nghị định thư và các Thỏa ước vay tương ứng trong thời hạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; bố trí vốn từ ngân sách UBND thành phố để trả nợ đầy đủ các nghĩa vụ vay lại cho Bộ Tài chính.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang được xây dựng có chiều dài 12,5km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm. Dự án có tổng mức đầu tư 1.176 triệu Euro, từ nguồn vốn vay ODA Ngân hàng đầu tư châu Âu, Chính phủ Pháp, Ngân hàng phát triển châu Á và vốn đối ứng trong nước.

Năm 2019, Hà Nội dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trước đoạn trên cao vào tháng 4/2021, tuy nhiên đến nay chưa đạt được. Đơn vị quản lý dự án dự kiến sẽ hoàn thành, khai thác trước đoạn trên cao vào cuối năm 2021, toàn tuyến vào cuối năm 2022.

Châu Như Quỳnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *