Đầu tư 15/05/2024 10:40

Quảng Trị: Đầu tư dự án khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Ngày 15/5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị.

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị do liên danh Công ty cổ phần LICOGI 10 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt đề xuất đầu tư với diện tích 12 ha.

Dự án có địa điểm thực hiện tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, có tổng vốn đầu tư 131 tỷ đồng. Công suất thiết kế, tiếp nhận xử lý rác khoảng 195 tấn/ngày đêm, tương đương 71.200 tấn/năm.

Dự kiến nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024 thì dự án sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan để vận hành vào tháng 4/2027 với thời gian hoạt động 50 năm.

Mục tiêu chính của dự án là xử lý và tiêu hủy rác thải thông thường. Tháo dỡ, tái chế phế liệu tách lọc ra từ quá trình phân loại rác thải; triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải thông thường và nguy hại; thu gom rác thải thông thường; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

Theo đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, dự án sẽ sử dụng dây chuyền nhà máy hiện đại, mới 100%, xử lý rác thải khép kín, giảm thiểu thấp nhất tác động môi trường. Khi đi vào hoạt động sẽ sử dụng khoảng 90 lao động, ưu tiên lao động địa phương.

Theo ý kiến thẩm định từ các sở ban ngành liên quan, dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh và phù hợp với mục tiêu xử lý rác thải đến năm 2030 của tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu từ đại diện các sở ngành, địa phương liên quan, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, đây là dự án phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh Quảng Trị về đảm bảo môi trường sống và thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành và UBND huyện Triệu Phong, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đề nghị các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai các thủ tục liên quan tiếp theo, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường của dự án. Đồng thời, giao UBND huyện Triệu Phong đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong người dân ở vùng triển khai thực hiện dự án, cũng như tổ chức tham vấn cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận cao để dự án sớm được triển khai theo đúng quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp xem xét đề xuất của nhà đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV, mới đây Liên danh Công ty cổ phần Môi trường T-Tech Quảng Trị và Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà cũng đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng dự án Khu liên hợp xử lý rác thải tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư PPP với địa bàn thu gom, xử lý rác thải là thành phố Đông Hà và các huyện, thị lân cận với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, dự kiến vốn Nhà nước tham gia vào dự án là 130 tỷ đồng.

Tuy vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho rằng, hiện nay dự án này có địa bàn thu gom, xử lý (nguyên liệu đầu vào) trùng với dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị do liên danh Công ty cổ phần LICOGI 10 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt đề xuất đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho khảo sát và chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đề xuất; Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cũng đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư tại báo cáo ngày 4/5/2024 vừa qua. Do vậy, nếu triển khai thực hiện 2 dự án có cùng địa bàn thu gom, xử lý rác thì tính khả thi của dự án không cao.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cũng cho biết, dự án Khu liên hợp xử lý rác thải tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư PPP do Liên danh Công ty cổ phần Môi trường T-Tech Quảng Trị và Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà đề xuất chưa cung cấp được các tài liệu liên quan chứng minh năng lực tài chính, phương án tài chính; chưa lập báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời, phần vốn đầu tư công 2021-2025 cơ bản đã được bố trí hết nên không còn khả năng cân đối để bố trí thực hiện dự án (phần vốn Nhà nước) theo đề xuất của nhà đầu tư. Cũng như việc đề xuất đầu tư dự án theo hình thức PPP chưa thể hiện rõ ưu thế so với dự án đề xuất đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020 (dự án do liên danh Công ty cổ phần LICOGI 10 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt đề xuất).

Do vậy, Sở kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất và chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị của liên danh Công ty cổ phần LICOGI 10 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt.

Theo Ngọc Tân

Báo Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *