Thời sự 08/10/2018 18:16

Cải cách theo Nghị quyết 19 còn chậm và yếu so với yêu cầu của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ trong quý III/2018, Bộ KH&ĐT khẳng định các bộ, ngành và địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung còn ít, chưa đậm nét.

Các Bộ, cơ quan, địa phương hầu hết thực hiện đạt mục tiêu, nhưng khi rà soát thấy rằng nhiều nội dung chưa thực chất. 

Có trường hợp, báo cáo nêu hành động thực thi chung chung, đôi khi chỉ là lặp lại các nội dung yêu cầu của Nghị quyết, kết quả không rõ ràng.

Môi trường kinh doanh chưa được cải thiện so với mục tiêu Nghị quyết 19 đặt ra

Các Bộ trình dự thảo Nghị định về cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh đúng hạn. Tuy nhiên, "việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu”, Bộ KH&ĐT nhận định.

Hầu hết các Bộ đạt hoặc vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh, nhưng vẫn còn những điều kiện kinh doanh không phù hợp, không cần thiết, không đạt hiệu quả quản lý.

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ bởi các cơ quan quản lý nhà nước vẫn tồn tại khá phổ biến. Các điều kiện kinh doanh được ẩn dưới quy định “thực hiện theo quy định của Bộ quản lý” chưa được cắt bỏ. Cá biệt một số nội dung thay đổi thực hiện mang tính hình thức, hơn là mục tiêu vì cải cách, vì doanh nghiệp.

Kiểm tra chuyên ngành vẫn gây nhiều trở ngại cho doanh nghiệp. Tình hình và kết quả cải cách quy định về thủ tục hải quan và quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ít có sự biến chuyển. 

Một số văn bản liên quan tới quản lý chuyên ngành được ban hành trong năm nay vừa mới có hiệu lực thi hành không lâu nên cũng chưa thể hiện kết quả.

Hầu hết các Bộ đang thực hiện ở giai đoạn đề xuất phương án, chưa hiện thực hóa bằng việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, kết quả cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành còn thấp so với yêu cầu của Chính phủ.

Theo Bộ KH&ĐT, kết quả thực hiện Nghị quyết 19 còn khoảng cách tương đối xa so với mục tiêu, nhất là các mục tiêu về cải cách điều kiện kinh doanh và quản lý chuyên ngành, bởi vậy, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết, đem lại kết quả toàn diện và đồng bộ cần có sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm của tất cả các Bộ, ngành, địa phương.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *