Góc nhìn 01/01/2020 08:26

Việt Nam đã làm tốt trong 30 năm

Mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp đã không đạt được. Tuy nhiên, về tổng thể Việt Nam đã làm rất tốt trong ba thập kỷ qua.

Ông Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam

Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, chỉ số phát triển con người và độ mở của nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Đây là các chỉ tiêu mà vai trò của Thị trường và Cộng đồng hay Xã hội đóng vai trò chính.

Sự cải thiện của chỉ số cảm nhận tham nhũng, năng lực cạnh tranh quốc gia và quản trị quốc gia không tốt. Đây là các chỉ số mà vai trò của Nhà nước rất lớn.

Những kết quả đạt được cho thấy Nhà nước làm ít đi và để cho Thị trường và Cộng đồng vai trò lớn hơn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Do vậy, trong thời gian tới, Nhà nước cần tạo không gian rộng hơn nữa để Thị trường và Xã hội phát huy vai trò của mình.

Nhà nước chỉ nên tập trung vào sửa chữa các khuyết tật của thị trường và đảm bảo công bằng chứ không nên làm những việc mà Thị trường và Cộng đồng làm tốt hơn.

Nhà nước cần phải cởi bỏ tâm lý là mình phải làm mới là kết quả của mình trong khi Thị trường và Xã hội làm được thì lại thấy không vui. Thực ra khi Thị trường và Xã hội vận hành tốt để mang lại kết quả chung thì công của Nhà nước là rất lớn.

Chuyên mục: Góc nhìn
Huỳnh Thế Du
Huỳnh Thế Du - Giảng viên Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam

Ông Huỳnh Thế Du là giảng viên chính sách công tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Ông nhận bằng thạc sỹ quản lý công tại Trường Harvard Kennedy năm 2010 và bằng tiến sỹ tại Trường Kiến Trúc Harvard năm 2013.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *