Góc nhìn 05/01/2020 11:55

Tiền và của

Vàng, ngoại tệ trong dân mà dân không có niềm tin và động lực để bỏ ra làm giàu cũng là một sự lãng phí nguồn lực không nhỏ.

Ông Ngô Văn TuyểnQuyền Tổng Giám đốc VEAM

Cháy chợ thì nhiều chủ gian hàng bị cháy mất cả tài sản và tiền. Tài sản cháy thì người sở hữu bị mất và lượng của cải xã hội cũng mất đi tương ứng.

Nếu lượng tiền lưu thông không đổi thì giá cả sẽ tăng lên. Nếu tiền bị cháy thì tiền lưu thông ít đi, giá cả sẽ giảm đi, bởi của cải vẫn thế. Vì thế, những tờ tiền cháy một phần thì ngân hàng vẫn đổi cho tiền mới (có thiệt là xã hội mất chi phí in tiền).

Ai cũng biết tiền trong túi mình nếu bị kẻ gian lấy trộm, thì của cải trong xã hội cũng chẳng suy chuyển gì. Tuy nhiên, tiền ở trong túi ai lại có ảnh hưởng khác nhau đến nền kinh tế.

Của cải trong xã hội có hai phần, một phần sẽ tiêu hao đi (như đồ ăn, uống, mặc và tiêu dùng khác), một phần tạo ra cơ sở vật chất để lại làm ra của cải. Vì vậy, lấy của người biết làm ăn chia cho người chỉ biết tiêu xài, thì rồi tất cả cùng nghèo là thế.

Các vụ án tham nhũng thì đều là lấy tiền của chung làm của riêng. Tiền lấy được nếu mua vàng, đô la rồi tẩu tán ra nước ngoài thì quốc gia mất của. Nếu cũng vàng và ngoại tệ ấy mà chôn chặt, cất kĩ thì là những đồng tiền chết.

Tiền lấy được nếu mua nhà, mua xe, các đồ tiêu dùng khác, từ thiện xây chùa... thì có một phần kích cầu nền kinh tế, nhưng làm mất cân đối việc phân phối nguồn lực quốc gia. Ví dụ, đáng lẽ tiền đấy dùng để xây đường giao thông, cầu cảng, nhà máy,…

Để phát triển nền kinh tế, yếu tố quan trọng là sử dụng hợp lý các nguồn lực. Việc lãng phí mới ảnh hưởng to lớn. Ví dụ, việc xây các công trình vô bổ hay các nhà máy để không (kể cả không phải vốn nhà nước) cũng giống như sự tiêu xài một lần.

Các nước giàu có quanh ta như Nhật Bản, Hàn Quốc đều có những giai đoạn thắt lưng buộc bụng, chính là giảm phần tiêu xài và tăng tích lũy cơ sở vật chất xã hội. Vàng, ngoại tệ trong dân mà dân không có niềm tin và động lực để bỏ ra làm giàu cũng là một sự lãng phí nguồn lực không nhỏ.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *