Góc nhìn 29/10/2019 11:19

Sự lười biếng sẽ lên cao nếu giảm giờ làm

Nếu như giờ làm giảm, giảm cả giờ làm thêm thì chỉ bảo vệ những người lao động lười biếng và khuyến khích sự lười biếng nhiều hơn chứ không tăng phúc lợi cho người dân và người lao động.

Ông Nguyễn Đình Cung, Chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Đề xuất cắt bỏ giờ làm thêm trong dự thảo Luật đã có hướng tiếp cận không đúng bản chất.

Theo tôi, cách tiếp cận của Luật Lao động về vấn đề giờ làm thêm không còn phù hợp với xu thế, thời đại ngày nay. Nếu như, giờ làm giảm, giảm cả giờ làm thêm thì chỉ bảo vệ những người lao động lười biếng và khuyến khích sự lười biếng nhiều hơn chứ không tăng phúc lợi cho người dân và người lao động.

Không thể giàu có lên mà không lao động!

Chúng ta phải khuyến khích sự chăm chỉ, năng động, sáng tạo thì mới tạo ra giá trị gia tăng cho họ, tăng được thu nhập cho người lao động và tăng được sự cạnh tranh, thịnh vượng của một quốc gia.

Người giàu cũng rất chăm chỉ, chứ không chỉ người nghèo, nhưng nghèo thì phải chăm chỉ hơn thì mới giàu có được.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *