Góc nhìn 04/03/2020 15:01

Giảm trừ gia cảnh ít nhất phải 13 triệu đồng

Cách tính của Bộ Tài chính chưa phù hợp và có nhiều vấn đề về thuế này cần sửa đổi.

Ông Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế Học viện Tài chính

Theo đề xuất của tôi, Bộ Tài chính mới chỉ đưa ra mức giảm trừ gia cảnh  hợp lý.

Việc lấy 9 triệu đồng x 1,23% để ra con số mức giảm trừ gia cảnh cá nhân người chịu thuế là 11 triệu đồng; và 3,6 triệu đồng x 1,23% cho người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng là cách tính không hợp lý.

Chúng ta phải tính theo cấp số nhân cả các năm từ năm 2013 đến 2019 để có thể xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh chính xác theo mức trượt giá thực tế. Nếu tính đúng, tính đủ, con số tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ cao hơn.

Lấy cách tính dựa vào con số tăng tỷ lệ lạm phát 23,2% cuối kỳ, Bộ Tài chính không hợp lý. CPI là chỉ số giá cả của các mặt hàng cơ bản của năm sau so với năm trước, ví dụ 2012 là 100%, thì 2013 là 106,6%, rồi năm 2014 lại so với năm 2013 sẽ ra số của kỳ tiếp theo với kỳ cuối. Càng xa về sau, lạm phát càng tăng và số liệu càng lệch đi. Chỉ số lạm phát 23,2% để bù vào nhằm nâng mức giảm trừ gia cảnh là chưa chính xác.

Với cách tính tăng chỉ số lạm phát theo giai đoạn, lấy năm 2013 là gốc, có nhiều cách tính cho ra mức tăng cuối kỳ 143%, tương ứng 43% và 150,3%, tương ứng tỷ lệ tăng 50,3%.

Với cả hai cách tính trên, đều cho mức giảm trừ gia cảnh cá nhân tăng lên từ 12,8 đến 13,5 triệu đồng/người/tháng; mức giảm trừ gia cảnh là 5,1 đến 5,4 triệu đồng/người/tháng.

Cách tính này có thể khiến số người nộp thuế ít đi nữa, người nộp thuế nhóm 1 ra khỏi trách nhiệm nộp thuế, người nộp thuế nhóm 2 xuống nhóm 1 và nhóm 3 xuống nhóm 2.

Người phụ thuộc phải chứng minh là có thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng mới được xem xét là diện phụ thuộc. Như vậy, những ai có thu nhập 1 triệu đồng trở lên thì không được tính là người phụ thuộc nữa.

Bây giờ các ông bố, bà mẹ có thu nhập thường xuyên từ lương hưu, cổ tức hay gì đó mà từ 1,2 triệu đồng trở lên lại ở với con thì không được xét là người phụ thuộc.

Lấy 1 triệu đồng/tháng làm căn cứ xác định phụ thuộc thì quá lạc hậu. Đi ăn cỗ, khám chữa bệnh một tháng cũng mất 3 lần số đó, đấy là chưa nói 1 triệu đồng hiện nay làm sao đủ cho họ nuôi sống được mình, ngay cả ở các địa phương, chứ chưa nói đến thành phố.

Theo tôi, mức tính người phụ thuộc ít nhất bây giờ phải tối thiểu có thể sống được 3 triệu đồng. Tôi không thấy Bộ Tài chính nhắc đến sửa đổi cái này.

 

 

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *