Góc nhìn 06/08/2020 09:13

Doanh nghiệp đừng nên thờ ơ với thông tin FTA

Doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm tự tìm hiểu hoặc phổ biến cho các hội viên của mình. Đừng có tâm lý luôn luôn trông chờ vào việc Nhà nước sẽ mang các thông tin đó cho mình bởi đây là nền kinh tế thị trường.

Lê Duy Bình

Chuyên gia kinh tế - Giám đốc điều hành Economica Vietnam

Thực tế có nhiều doanh nghiệp không biết nhiều về FTA và nhiều lúc bỏ qua cơ hội. Đáng nói, những doanh nghiệp ấy có thể hưởng lợi từ các FTA mà họ không biết là đang được hưởng lợi trực tiếp từ các FTA mà Việt Nam mình đã ký.

Doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm tự tìm hiểu hoặc phổ biến cho các hội viên của mình. Đừng có tâm lý luôn luôn trông chờ vào việc Nhà nước sẽ mang các thông tin đó cho mình bởi đây là nền kinh tế thị trường.

Cũng là một người từng trải khi làm doanh nghiệp, tôi cho rằng Nhà nước sẽ thực thi các vai trò của Nhà nước nhưng các doanh nghiệp, hiệp hội phải chủ động thực thi các vai trò của mình, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh.

Điểm đáng khích lệ là không phải tất cả các doanh nghiệp đều thờ ơ hoặc không nắm được về các FTA. Cũng có nhiều doanh nghiệp đã âm thầm nghiên cứu, theo dõi, thuê chuyên gia, luật sư tìm hiểu về các hiệp định này cũng như chuẩn bị các yếu tố cần thiết.

Họ nghiên cứu và hiểu rất sâu. Họ hiểu được lợi ích từ việc này và họ có nguồn nhân lực, trình độ quản lý, lãnh đạo, cũng như tầm nhìn khác biệt. Do vậy, cần nhân rộng những điều này sang các doanh nghiệp khác.

Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% trong tổng số doanh nghiệp cả nước, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ chiếm đến 70%.

Không chỉ khó khăn khi cộng đồng doanh nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ, doanh nghiệp còn quá nhiều mối lo lắng, bận tâm khác, chẳng hạn như trong bối cảnh đại dịch phức tạp như hiện nay.

Đây sẽ là một quá trình lâu dài, cần nhiều hoạt động để lan tỏa nhận thức và kiến thức trong doanh nghiệp. Hơn nữa, cần nhìn FTA về các lợi ích gián tiếp như các cải cách mà mình đã thực hiện nữa.

Việc mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi từ thị trường mở rộng, nhưng họ không biết đó là nhờ các FTA, cần có đánh giá toàn diện hơn về hiệu quả tận dụng các FTA.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *