Góc nhìn 11/08/2020 08:17

Chưa nên đề cập "điện một giá"

Đã đưa ra phương án một giá thì chỉ đưa vào một mức nào đó xác định, không nên đưa ra 2 mức (145% và 155%) như vậỵ.

GS. Trần Đình Long

Phó Chủ tịch Hội điện lực Việt Nam

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã đưa ra 2 phương án lựa chọn về biểu giá điện.

Trong đó, phương án thứ nhất với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Chuyên gia: Thời điểm này chưa thích hợp để đưa ra điện một giá - 1

Còn ở phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Cũng tại phương án 2, dự thảo đưa ra 2 lựa chọn là phương án 2A và 2B. Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

Chuyên gia: Thời điểm này chưa thích hợp để đưa ra điện một giá - 2

Chuyên gia: Thời điểm này chưa thích hợp để đưa ra điện một giá - 3

 Tôi cho rằng, đã đưa ra phương án một giá thì chỉ đưa vào một mức nào đó xác định, không nên đưa ra 2 mức (145% và 155%) như vậỵ. 

Chính phủ đã có mức giá bán lẻ bình quân khi tính toán thì lấy mức đó rồi cân đối cho phù hợp, đảm bảo lợi ích các bên. Tôi chưa hiểu vì sao phải đưa ra 2 phương án về điện một giá như thế. 

Hơn nữa, việc đang từ 5 bậc giảm xuống ngay một giá như vậy có phần đột ngột. Đáng lẽ từ 5 bậc nên xem xét tới phương án 3 bậc trước khi nhảy xuống một giá luôn. Điện một giá trước sau gì chúng ta cũng phải tính đến khi hoàn thiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, nhưng từ đây đến thời điểm đó mấy năm nữa.

Theo ý kiến của tôi, phương án 3 bậc sẽ bao gồm: bậc 1 từ 1-100kWh cho những gia đình khó khăn ở mức giá được hỗ trợ, bậc tiếp theo từ 101- 499 kWh với mức giá bình quân, còn lại khách hàng trên 500kwh thì sẽ phải giá cao hơn vì đây là mức dùng nhiều với các hộ khá giả.

Tóm lại, tôi thấy thời điểm này chưa thích hợp để đưa giá điện một giá.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *