Góc nhìn 07/11/2019 13:18

Bù chéo giá điện

Đề xuất biểu giá điện mới sát chi phí hơn, để việc bù chéo giá điện xảy ra ít hơn.

Nguyễn Minh Đức, Ban pháp chế VCCI

Trước nay người ta cứ bảo là có bù chéo giá điện. Theo đó, các hộ gia đình tại Việt Nam đang phải trả giá điện cao hơn để các nhà máy được dùng điện rẻ hơn.

Rồi ý rằng Việt Nam làm vậy thì chỉ có lợi cho đầu tư nước ngoài, lợi cho các ngành dùng nhiều điện, ô nhiễm môi trường, trong khi dân thì phải móc túi ra trả.

Thực tế thì đúng là giá điện cho sinh hoạt là ở mức 109.55%, cao hơn mức 89.53% của giá điện cho các nhà máy và nông dân. Nhưng nguyên nhân là do Nhà nước cố tình đặt ra vậy để bù chéo, hay do chi phí bán điện cho sản xuất rẻ hơn cho sinh hoạt thì không rõ.

Nhưng chắc chắn một điều, những ông dùng điện kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, văn phòng... đang phải bù chéo cho các hộ gia đình. Chi phí cấp điện cho họ thấp hơn cấp cho hộ gia đình, nhưng giá điện của họ ở mức 148.58%, cao hơn hẳn mức 109.55% của hộ gia đình.

Đề xuất biểu giá điện mới có vẻ sát với chi phí, nên có thể coi là đỡ bù chéo hơn. Theo đó thì giá điện cho sản xuất sẽ tăng 3,66%, cho hành chính sự nghiệp sẽ tăng 3,30%. Bù lại thì giá điện cho sinh hoạt giảm 2,41% và cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ giảm 12,11%.

Không rõ rằng các hộ gia đình (nhóm đông đảo và to mồm nhất) có vui không. Nhưng chắc chắn các khách sạn, nhà hàng, văn phòng là vui nhất. Còn các nhà máy sản xuất công nghiệp, nông dân, trường học, bệnh viện sẽ buồn đấy.

Chuyên mục: Góc nhìn
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức - Ban pháp chế, VCCI

Nguyễn Minh Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1987, tốt nghiệp đại học là cử nhân Luật và hiện đang là thành viên Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *