Góc nhìn 27/01/2021 09:21

2020 - Một năm quá đặc biệt

2020 là một năm rất đặc biệt nên là hoạt động của Tổ tư vấn năm nay cũng rất đặc biệt. Chúng tôi nói vui là: chưa một năm nào mà Tổ "cãi nhau" nhiều như năm nay. Thực tế nhiều vấn đề, chúng tôi đã tranh luận, thảo luận rất nhiều.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Còn nhớ hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2020, Tổ đã họp, hội ý, trao đổi, tranh luận với nhau và cuối cùng đưa ra nhận định: Nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam gặp vấn đề khi bị "đứt gãy" cả cung lẫn cầu. Khi nhận định này được đưa ra, nhiều người cảm thấy "bất ngờ", "khó tin". Vì sao? Vì trong thời điểm đó xuất khẩu vẫn còn tốt, nhập khẩu vẫn ổn. Cũng có thể nói đây là một trong những nhận định có tính dự báo rất cao.

Tôi còn nhớ, chúng tôi đã phải trao đổi rất nhiều, ý kiến này được sự nhất trí của đa số thành viên trong Tổ. Ngay trong báo cáo gửi Thủ tướng, để đảm bảo tính dân chủ, chúng tôi vẫn ghi lại đây là "đa số ý kiến của Tổ".

Rất nhiều vấn đề, thực sự khó tránh được những tranh luận, bởi Tổ tư vấn là tập hợp của nhiều trí thức khác nhau, các thành viên Tổ đều là những chuyên gia uy tín. Một điểm nữa, tốc độ dự báo tăng trưởng kinh tế phải thay đổi liên tục.

Chúng tôi thống nhất với nhau mỗi quý một lần đưa ra dự báo, tương tự như các tổ chức quốc tế. Mọi năm dự báo kinh tế của chúng ta là cứ tháng 10-11 năm nay đưa ra dự báo hết năm sau.

Đó là dự báo ở trong trạng thái giả thiết đầu vào là như thế nhưng năm vừa qua, sự thay đổi rất lớn. Rõ ràng khi đầu vào thay đổi thì kết quả sẽ thay đổi. Nguyên việc trao đổi với nhau về con số dự báo của Tổ với kế hoạch tăng trưởng GDP được phê chuẩn cũng "tốn" nhiều tranh luận. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được tiếng nói chung, thống nhất được với nhau.

Việc đưa ra những dự báo sát là rất quan trọng trong vai trò tham mưu của Tổ. Bởi khi nền kinh tế bị "đứt gãy" thì những hành xử, quyết sách đưa ra khác năm 1997 - khi chúng ta bị mất cung, hay năm 2008 - khi chúng ta bị mất cầu. Năm 2008 chúng ta bị mất cầu thì tung gói kích cầu, hạ lãi suất. Còn năm nay mà chúng ta tung gói kích cầu thì cũng không ăn thua.

Tổ tư vấn có nhiều tranh luận, nhưng đã khoa học thì phải công bằng, dân chủ, công khai. Trong khoa học, số đông chưa chắc đúng. Trong Tổ thực tế có rất nhiều trường phái kinh tế khác nhau, họ đều là những chuyên gia uy tín. Mỗi người có quan điểm, lập trường riêng.

Nhưng tất cả đều có mục tiêu chung là hướng tới các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền, tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh cho doanh nghiệp. Cũng chưa năm nào anh em làm việc online nhiều như năm 2020 vừa qua. Mỗi thành viên đưa ra các phương án, sau đó nhóm thường trực tổ sẽ tổng hợp kết quả, làm việc với các đơn vị, cơ quan có liên quan.

Chẳng hạn, nếu liên quan đến doanh nghiệp, chúng tôi sẽ làm việc với các doanh nghiệp. Những cuộc làm việc này giúp những dự báo của chúng tôi sát thực tế, đi sâu vào các vấn đề hơn.

Khi làm việc với doanh nghiệp dệt may chẳng hạn, họ sẽ thảo luận, phản ánh lại. Những gì trước đó chúng tôi đưa ra nếu chưa phù hợp, sẽ tìm hiểu, thảo luận, điều chỉnh với đúng diễn biến ngành. Công tác dự báo, tham mưu, tư vấn phải dựa trên những số liệu, thông tin, diễn biến thực tế, không thể chung chung được.

Sau đó chúng tôi cũng thực hiện các cuộc làm việc với các Bộ, ngành, đưa ra các vấn đề, tình hình thế này, các ông có thay đổi được gì để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp không. Ở góc độ quản lý nhà nước các ông có bị khó khăn gì không?

Ngoài ra, vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là chọn động lực cho năm 2020. Người thì bảo kinh tế tư nhân, người bảo FDI, đến cuối cùng thống nhất là đầu tư công…

Ngay từ tháng 1/2020, chúng tôi đã kiến nghị thúc đẩy đầu tư công để tạo đột phá 2020. Đây là động lực quan trọng tạo tốc độ tăng trưởng.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *