Doanh nghiệp 13/10/2023 09:39

Xây dựng Hoà Bình thắng kiện 162 tỷ đồng

Hội đồng trọng tài VIAC buộc Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị phải thanh toán cho Tập đoàn Hòa Bình gần 162 tỷ đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) công bố thông tin nhận được phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) chi nhánh TPHCM.

Theo đó, Hội đồng trọng tài đã chấp thuận yêu cầu khởi kiện của Xây dựng Hòa Bình, buộc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị phải thanh toán cho tập đoàn toàn bộ số tiền gần 162 tỷ đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết.

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình - từng cho biết công ty có 21 vụ kiện về chậm thanh toán, có 10 vụ nhận được phán quyết của tòa. Tất cả các vụ đã được xử và Xây dựng Hòa Bình đều thắng kiện. Tổng số tiền theo phán quyết mà các bên phải trả cho Hòa Bình là 1.223 tỷ đồng bao gồm lãi chậm thanh toán và các chi phí phát sinh, tức cao hơn 47,5% so với số tiền nợ gốc.

Trong quá khứ, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từng kiện Công ty FLC của ông Trịnh Văn Quyết về việc chậm thanh toán. Theo đó, FLC phải trả cho tập đoàn 285 tỷ đồng. Hai bên từng xảy ra tranh cãi nhưng sau đó, Chủ tịch Hòa Bình Lê Viết Hải có thông tin 2 bên đã ký được thỏa thuận và FLC đồng ý trả số tiền trên theo lộ trình.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên hợp nhất 2023, tại ngày 30/6, các khoản phải thu ngắn hạn của Hòa Bình hơn 9.091 tỷ đồng, chiếm gần 66% tổng tài sản. Trong đó, hơn 5.435 tỷ đồng là phải thu từ khách hàng, 3.782 tỷ đồng thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

Tập đoàn còn trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 2.480 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 3.492 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 101,5 tỷ đồng. Trong khi doanh thu giảm 51% thì lợi nhuận tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Khổng Chiêm

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *