Doanh nghiệp 29/09/2022 11:08

Viettel Post dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ hơn 24%

HĐQT Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã chứng khoán: VTP) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến sẽ trả trong quý IV/2022.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Viettel Post sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đồng với tỷ lệ 15% tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Và VTP cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9,33% tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 933 cổ phiếu mới.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 24,33%. Theo đó, VTP sẽ phải chi khoảng 155 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền và phát hành 9,67 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Sau khi tăng vốn qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, quy mô vốn điều lệ sẽ tăng lên mức 1.132 tỷ đồng.

Viettel Post dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ hơn 24% (Ảnh: Viettel Post).

Công ty duy trì mức chia cổ tức bằng tiền mặt 15% trong 4 năm trở lại đây. Và việc thanh toán cổ tức dự kiến sẽ được thực hiện trong quý IV/2022.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Viettel Post tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 11.232 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 6%, còn gần 201 tỷ đồng, chủ yếu do giá vốn và chi phí bán hàng tăng mạnh.

Năm nay, Viettel Post đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 498 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được 40% kế hoạch cả năm.

Phương Liên 

Chủ đề: chứng khoán , cổ tức Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *