Doanh nghiệp 28/12/2022 17:10

TNS đặt mục tiêu không lỗ trong năm 2023

Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống nhất (mã chứng khoán: TNS) vừa công bố kế hoạch sản xuất với sản lượng sản xuất và tiêu thụ 120.000 tấn thép và cố gắng không lỗ trong năm 2023.

Năm 2022, TNS ghi nhận sản lượng sản xuất đạt 103.922 tấn thép, đạt 87% kế hoạch năm và giảm 43% so với năm trước. Sản lượng tiêu thụ đạt 103,895 tấn, thực hiện 87% kế hoạch năm và giảm 44% so với năm trước.

Ước tính năm 2022, TNS ghi nhận doanh thu thuần hơn 624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 369 triệu đồng, lần lượt giảm 60% và 99% so với năm 2021. Với kế hoạch đạt hơn 804 tỷ đồng doanh thu thuần và 4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp chỉ mới thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và 10% chỉ tiêu lợi nhuận.

Sang năm 2023, TNS lên kế hoạch sản xuất với sản lượng sản xuất và tiêu thụ là 120.000 tấn, tăng 15% so với thực hiện năm 2021 và cố gắng không lỗ. Bên cạnh đó, TNS cũng thông báo sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 6/4/2023.

Ghi Du

Chủ đề: thị trường thép Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *