Doanh nghiệp 14/02/2024 20:11

Tân Tạo có lãi trở lại trong năm 2023

Công ty lãi gần 206 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ gần 256 tỷ đồng năm trước.

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần gần 567 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ hơn 1.545 tỷ đồng của năm trước (khoản hàng bán bị trả lại gần 2.200 tỷ đồng do phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn liên quan Trung tâm Điện lực Kiên Lương).

Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển hạ tầng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 269 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu cung cấp dịch vụ gần 155 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 206 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ gần 256 tỷ đồng năm trước.

Tổng tài sản của Tân Tạo tại ngày 31/12/2023 đạt 12.084 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm. Giá trị đầu tư vào đơn vị khác giảm 35%, còn hơn 943 tỷ đồng, do rút hoàn toàn khỏi Công ty cổ phần Năng lượng Tân Tạo 2 và Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Tân Tạo.

Nợ vay tài chính của công ty hơn 44 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Nhưng tổng nợ phải trả giảm 16%, còn gần 1.783 tỷ đồng, phần lớn đến từ các khoản phải trả khác gần 576 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước của Tân Tạo chỉ gần 163 tỷ đồng, giảm 62% so với đầu năm.

Về lương và thù lao, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT - không nhận thù lao. Ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng giám đốc - nhận lượng hơn 1 tỷ đồng trong năm qua, cũng là mức cao nhất trong ban giám đốc.

Khổng Chiêm

Chủ đề: Tân Tạo Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *