Doanh nghiệp 05/10/2022 10:38

REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Cơ điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) thông báo đã mua lại thành công 250 tỷ đồng trái phiếu của lô trái phiếu REEBOND2017.

Cụ thể, Cơ Điện Lạnh mua lại toàn bộ 175 tỷ trái phiếu REEBOND2017-01 phát hành ngày 28/9/2017 có kỳ hạn 5 năm có tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng.

REE còn mua lại trái phiếu REEBOND2017-02 trước hạn gần 1 tháng khi ngày đến hạn của trái phiếu này là 18/10/2022. Lượng trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm với giá trị 75 tỷ đồng.

Số trái phiếu trên có l tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng 35,5 triệu cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Phả Lại - công ty thành viên của REE. Lãi suất áp dụng đối với năm tính lãi đầu tiên là 8,1%/năm.

Tổng cộng, Cơ điện Lạnh đã mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu và hoàn tất hết nợ đối với hai lô trái phiếu trên.

REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn (Ảnh: REE)

Tính đến ngày 30/6, nợ phải trả của Cơ Điện Lạnh là 14.931 tỷ đồng, chiếm 46% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, 88,5% là nợ dài hạn, bao gồm 7.837,8 tỷ đồng nợ vay tổ chức tín dụng, 2.465 tỷ đồng dư nợ trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần tại các công ty con.

Xét về hoạt động kinh doanh, lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng 81,6% đạt 1.711 tỷ đồng

Năm 2022, REE đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 9.279 và 2.064 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 82,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Phương Liên

Chủ đề: trái phiếu , chứng khoán Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *