Doanh nghiệp 05/10/2023 06:32

PV Power có thể lỗ 47 tỷ đồng trong quý III

Nhiều yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của PV Power trong 9 tháng đầu năm.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (mã chứng khoán: POW) vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm tại Hà Nội.

Công ty công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 22.213 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế là 882 tỷ đồng, gấp 2 lần kế hoạch năm. Công ty nộp ngân sách nhà nước 609 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

Nửa đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu 15.854 tỷ đồng, lãi trước thuế 929,2 tỷ đồng. Căn cứ theo con số ước tính 9 tháng thì quý III, doanh thu công ty đạt 6.360 tỷ đồng nhưng lỗ trước thuế 47 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo PV Power, trong 9 tháng đầu, nhiều yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: Thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào (than, khí); sự lệch pha giữa nhu cầu điện và khả năng cấp khí; giá nguyên, vật liệu sản xuất tăng cao làm gia tăng chi phí tài chính và ảnh hưởng của El Nino đến hoạt động của các nhà máy thủy điện...

Trong 9 tháng, công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện của tổng công ty đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, công ty đã tập trung thực hiện dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, nghiên cứu triển khai các dự án điện năng lượng tái tạo. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thị trường nguyên, nhiên vật liệu đầu vào nên tiến độ công tác bị ảnh hưởng.

Trong 3 tháng cuối năm, PV Power dự kiến phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành, các nhà cung cấp nhiên liệu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của EVN/A0 trên cơ sở tối ưu hóa hiệu quả; bám sát thị trường điện xây dựng chiến lược chào giá hiệu quả; chuẩn bị công tác sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện trong năm 2024; đàm phán Qc (kiến nghị phê duyệt sản lượng điện) cho các nhà máy: Nhơn Trạch 1, Cà Mau 1&2, TOP khí phù hợp cho khách hàng giao khí và đàm phán ký GSA cho nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, PV Power sẽ đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *