Doanh nghiệp 06/11/2023 16:14

PNJ lãi gần 3 tỷ đồng mỗi ngày trong quý III

Lũy kế 9 tháng, công ty hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần gần 6.918 tỷ đồng, giảm 6% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 253 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, tương đương mỗi ngày lãi trung bình 2,8 tỷ đồng.

Một điểm sáng trong quý III là lãi tiền gửi tăng mạnh, khiến doanh thu tài chính đạt gần 27 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, công ty có doanh thu gần 23.377 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.340 tỷ đồng. Trong khi doanh thu giảm 9% thì lợi nhuận đi ngang.

Như vậy, công ty thực hiện 66% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, doanh nghiệp có gần 485 tỷ đồng tiền mặt, 990 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn. Tổng tiền nhàn rỗi ở mức 1475, tăng 37% so với đầu năm.

Hàng tồn kho cuối kỳ hơn 9.709 tỷ đồng. chiếm 84% tài sản ngắn hạn. Trong đó, 6.669 tỷ đồng là tồn kho thành phẩm. Một phần hàng tồn kho trị giá 4.160 tỷ đồng được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại.

Công ty có 1.714 tỷ đồng nợ vay vài chính ngắn hạn, giảm 36% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,18 lần.

Khổng Chiêm

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *