Doanh nghiệp 22/12/2022 06:12

Nova Consumer tạm dừng niêm yết trên HoSE

Do Nova Consumer chưa bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, HoSE cho biết đã dừng xem xét hồ sơ niêm yết gần 120 triệu cổ phiếu NCG của doanh nghiệp này.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có thông báo về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (mã chứng khoán: NCG).

Trước đó, ngày 5/10, HoSE đã có công văn yêu cầu Nova Consumer phối hợp với CTCP Chứng khoán SSI chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết. Tuy nhiên đến nay, HoSE vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh của công ty.

Căn cứ Nghị định số 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 5 điều này, tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện hồ sơ, tài liệu báo cáo theo yêu cầu… Quá thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ, tài liệu báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo dừng việc xem xét hồ sơ, tài liệu báo cáo”.

Do vậy, HoSE thông báo dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Nova Consumer và sẽ công bố thông tin ra thị trường. Trường hợp công ty nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết, HoSE sẽ thực hiện lại quá trình niêm yết từ đầu.

Nova Consumer là thành viên của NovaGroup, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trước khi mở rộng dần sang hàng tiêu cùng, bán lẻ. Công ty có vốn điều lệ 1.197 tỷ đồng.

Hải Nhi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *