Doanh nghiệp 22/09/2022 08:24

MSB phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Ngày 20/9, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) thông báo ngày đăng ký quyền nhận cổ phiếu phát hành với muc đích tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong 6 tháng đầu năm nay, MBS đạt thu nhập thuần 4.023,76 tỷ đồng, tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: MSB).

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được hưởng 30 cổ phiếu). Thời gian đăng ký thực hiện quyền là ngày 11/10 tới. Với tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường là 1,52 tỷ cổ phiếu, MSB dự kiến phát hành thêm hơn 458,25 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá công ty thu được 4.582,5 tỷ đồng. 

Nguồn vốn để sử dụng tăng vốn điều lệ của ngân hàng này đến từ chủ sở hữu. Theo thông báo thì ngân hàng sẽ chuyển đổi 4.124,25 tỷ đồng mục lợi nhuận chưa phân phối và 458,25 tỷ đồng mục thặng dư vốn cổ phần thành mục vốn điều lệ. Như vậy, vốn cổ phần của MSB sẽ tăng 30%, tương đương 4.582,5 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, MBS đạt thu nhập thuần 4.023,76 tỷ đồng, tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ tăng trưởng mảng cho vay khách hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ tăng 6,58% do sự sụt giảm mạnh từ lãi thuần hoạt động cung cấp dịch vụ giảm 73,59% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý của MBS.

Trên thị trường, cổ phiếu MSB đang được giao dịch ở mức 17.600 đồng/cổ phiếu, sụt giảm mạnh so với mức đỉnh 29.000 đồng/cổ phiếu.

Minh Nguyệt

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *