Doanh nghiệp 03/10/2023 06:39

Một doanh nghiệp vận tải bất ngờ giảm 20% kế hoạch lợi nhuận năm nay

Công ty vận tải Hải An còn lên kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, có 4 nhà đầu tư dự kiến tham gia.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa công bố nhiều thông tin bất thường liên quan đến kế hoạch kinh doanh và phát hành trái phiếu.

Công ty cho biết sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm. Theo đó, doanh thu sau điều chỉnh gần 2.669 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 400 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 19% so với chỉ tiêu ban đầu. Ngược lại, tổng sản lượng khai thác tàu, cảng và depot lại tăng gần 8%, lên mức 1.086 tỷ đồng.

Trong bản công cố thông tin, Hải An không nêu lý do điều chỉnh.

Kế hoạch kinh doanh Hải An điều chỉnh (Nguồn: HAH),

Cùng với đó, HĐQT có thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm nay. Công ty dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng trên một trái phiếu. Lãi suất cố định 6%/năm, tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Ngày phát hành dự kiến trong quý IV năm nay, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu chuyển đổi có giá chuyển đổi 27.300 đồng/cổ phiếu, có thể được điều chỉnh, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước cho nhà đầu tư tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trừ trường hợp đặc biệt.

Danh sách dự kiến sẽ bao gồm 4 nhà đầu tư, bao gồm Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI mua 80 tỷ đồng, Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF) mua 140 tỷ đồng và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (DSVGF) mua 113 tỷ đồng. Còn lại là Japan South East Asia Finance Fund III L.P (JSEAFF) mua 167 tỷ đồng.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến (Nguồn: HAH).

Mục đích phát hành để đầu tư đóng tàu mới số hiệu HCY-266 theo hợp đồng số HC2021-19 và các chi phí phát sinh liên quan đến việc đưa tàu HCY-266 vào hoạt động nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tổng giá trị thanh toán dự kiến gần 502 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến trong quý IV/2023 – quý I/2024.

Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 được ký ngày 4/8/2021 giữa Hải An và Huanghai Shipbuilding có giá trị 26,2 triệu USD. Dự kiến tàu sẽ được bàn giao cho công ty không muộn hơn ngày 30/11/2023. Thời gian bàn giao có thể gia hạn thêm 210 ngày sau khi Hải An nhận được thông báo về việc chậm bàn giao tàu.

Tài sản bảo đảm phát hành trái phiếu là tàu biển HAIAN BELL do Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Công ty con của Hải An - làm chủ sở hữu.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *