Doanh nghiệp 30/07/2018 14:17

Mở trung tâm dạy lái xe phải có hợp đồng thuê sân tập từ 3 năm trở lên?

Dự thảo về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe sửa đổi quy định về sân tập lái xe phải đáp ứng điều kiện “thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe; nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 3 năm trở lên”.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Đáng lưu ý, Dự thảo sửa đổi quy định về sân tập lái xe phải đáp ứng điều kiện “thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe; nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 3 năm trở lên”.

So với quy định hiện hành, Dự thảo đã bỏ yêu cầu phải phù hợp với mạng lưới quy hoạch của cơ sở đào tạo lái xe và giảm thời hạn thuê từ 5 năm xuống còn 3 năm. Việc sửa đổi này là tích cực, tiến bộ, tuy nhiên để điều kiện này thực sự phù hợp, VCCI đề nghị xem xét lại quy định cứng về thời hạn hợp đồng thuê sân tập (tối thiểu 3 năm).

VCCI cho rằng, việc áp đặt thời hạn tối thiểu của hợp đồng là can thiệp vào quyền tự do thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dân sự. Về mục tiêu quảy lý, có thể suy đoán, quy định này nhằm xác định tính ổn định của quyền sử dụng sân tập của cơ sở đào tạo lại xe, tuy nhiên cách thức quy định lại chưa thực sự hợp lý.

"Trong mối quan hệ thuê tài sản, các bên có thể thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng thuê, Nhà nước không nên can thiệp. Mặt khác, ngay cả khi các bên thỏa thuận với thời hạn từ 03 năm trở lên thì trong quá trình thực hiện, một trong các bên có thể vi phạm hợp đồng, lúc này thời hạn thuê tối thiểu như quy định cũng không có nhiều ý nghĩa", VCCI đánh giá.

Đối với điều kiện này, VCCI cho rằng Nhà nước chỉ cần yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe có quyền sử dụng sân tập, còn quyền sử dụng theo phương thức nào là quyền tự quyết của cơ sở đào tạo.

"Từ những phân tích trên, đề nghị bỏ cụm từ, “nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 03 năm trở lên”, VCCI đề xuất.

Đối với quy định về hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, theo quy định tại Dự thảo thì trong hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe trong trường hợp bị mất, bị hỏng, phải cung cấp “Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định”.

"Không rõ, tại sao trường hợp này lại phải cung cấp Giấy chứng nhận sức khỏe, trong khi nếu không bị mất, hỏng, thì trong quá trình sử dụng Giấy chứng nhận giáo viên không cần phải chứng minh có sức khỏe? Yêu cầu loại Giấy chứng nhận sức khỏe khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại do hỏng, mất sẽ gây thêm khó khăn cho người thực hiện", VCCI cho hay.

Để tạo thuận lợi cho các đối tượng thực hiện, VCCI đề nghị bỏ yêu cầu phải có “Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định” trong Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe trong trường hợp bị mất, hỏng.

Phương Dung

Chủ đề: ô tô nhập khẩu Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *